Studije slučaja‎ > ‎

Studija slučaja rezonanse 2

posted Mar 12, 2010, 10:52 AM by nikola laketic
U jednoj beogradskoj štampariji dnevnih novina dolazi do neočekivanih problema tokom procesa štampe. Regulatori na roto-liniji prijavljuju gubitak sinhronizacije i naglo prekidaju proces štampe. Pored problema sa čišćenjem linije, ponovnim uvlačenjem papira i nastavkom štampe, najvažnija posledica je bila da ove dnevne novine nisu mogle biti odštampane i distribuirane potrošačima na vreme. Uzrok? Naravno - nestručno izabran tip opreme za kompenzaciju reaktivne snage i sa time vezana rezonansa koja je izazvala gubitak sinhronizacije regulatora. Rešenje? Pa pročitajte studiju...;-)
Comments