Naša ponuda

Avalon Partners je vodeća domaća firma u oblasti elektroenergetske efikasnosti. Tokom 25 godina postojanja izveli smo izuzetno veliki broj uspešnih projekata upravljanja potrošnjom na SN i VN, racionalizacije potrošnje električne energije, poboljšanja kvaliteta napona napajanja, kompenzacije reaktivne snage, filtriranja viših harmonika, kontrole vršne snage, smanjenje gubitaka, itd... Zbog svega navedenog posedujemo izuzetno bogato iskustvo koje se svakim danom nadopunjuje. Uvek se odlučujemo za kvalitetna, pouzdana i dugotrajna rešenja, kao i rešenja koja zahtevaju minimum tehničkog održavanja. Želimo da našim klijentima olakšamo poslovanje, tako što će naša oprema  raditi pouzdano sa maksimalnim rezultatima, tako da se zaposleni mogu posvetiti povećanju efikasnosti svog osnovnog posla.

Proizvodi i usluge

 • Isporuka SN i VN opreme za upravljanje potrošnjom
 • Implementacija upravljanjem trafo stanicama 
 • Studije racionalizacije potrošnje električne energije sa proračunom perioda povraćaja investicije
 • Merenja i analize kvaliteta električne energije
  • Snimanje brzih tranzijenata u naponu i struji
  • Merenje i analiza kvaliteta električne energije
  • Rešavanje problema u vezi kvaliteta napona
 • Isporuka i ugradnja opreme za kompenzaciju reaktivne snage na NN, SN i VN
  • Klasična kompenzacija sa kondenzatorskim baterijama
  • Brza kompenzacija reaktivne snage
  • Ultra-brza kompenzacija reaktivne snage
 • Projektovanje, isporuka i ugradnja filtera viših harmonika
  • Pasivni detuned filtri
  • Apsorpcioni filtri
  • Hibridni filtri
  • Aktivni filtri 
 • Energetski efikasni elektromotorni pogoni
 • Kontrola vršne snage (maksigrafa)
  • Sistemi za merenje i ograničenje vršne snage
  • Objedinjeno merenje vršne snage
  • Upravljanje potrošnjom
 • Sistemi za analizu i upravljanje troškovima električne energije i drugih energenata 
  • HW i SW za praćenje potrošnje električne energije i drugih energenata
  • Automatizovana analiza troškova energenata po celinama fabrike, jedinici proizvoda, itd..
  • Upravljanje potrošačima 

Specifičnosti

 • Visoka stručnost i profesionalnost
 • Detaljna tehnička analiza svakog pojedinačnog rešenja - nema tipskih rešenja
 • Višedecenijsko iskustvo na srednjem i visokom naponu
 • Objedinjena ponuda opreme za povećanje energetske efikasnosti
 • Stručnost i osposobljenost za merenje i analizu kvaliteta električne energije.
 • Najmodernija oprema za merenje poremećaja u mreži visokog i niskog napona.
 • Najmoderniji softver za analizu tokova snaga i poremećaja u naponu i struji napajanja.
 • Stručna analiza tokova viših harmonika i uslova za nastanak rezonanse.
 • Analize investicija u elektroenergetsku opremu i proračun perioda povraćaja investicije
 • Projektovanje filtara viših harmonika
 • Projektovanje kontrole vršne snage
 • Izrada SCADA aplikacija za analizu i upravljanje troškovima energenata: električna energija, voda, gas, para,...
 • Izrada SCADA aplikacija za upravljanje elektroenergetskim objektima
Comments