Objave‎ > ‎

Površinski kopovi JP RB Kolubara

posted Feb 9, 2010, 9:19 AM by nikola laketic   [ updated Feb 14, 2010, 6:00 AM ]

JP RB Kolubara smo isporučili i pustili u rad vrhunski sistem za praćenje kvaliteta napona i poremećaja u mreži 110/35 kV. Sistem se sastoji od 5 mrežnih analizatora tipa ELSPEC 4430 visoke klase tačnosti i velike brzine snimanja (klasa 0.1, 1024 odbirka/periodi). Uređaji u realnom vremenu prate i memorišu 4 napona i 4 struje u izvodima koji napajaju površinske kopove RB Kolubara. Svi rezultati smeštaju se na centralnom serveru u SQL bazu podataka. Isporučen je i softverski paket INVESTIGATOR v. 2.0 za analizu snimljenih podataka. Ovaj paket je trenutno najmoderniji softver za analizu tranzijenata u mrežama visokog napona.
Comments