Objave‎ > ‎

Rešen problem propada napona

posted Nov 26, 2016, 11:25 PM by nikola laketic   [ updated Jun 25, 2017, 5:32 AM ]

   
U pogonu za proizvodnju peleta radi linija drobilice 500 kW, 0.4 kV. Režim rada je takav da se drobilica hrani linijom za dopremu debala i čeljust drobilice u nekoliko ciklusa drobi po dva-tri debla odjednom. Ciklus traje oko 2-3 sekunde i ponavlja se na svakih par sekundi. Tokom svakog ciklusa struja dostiže i do 3500 A, što dovodi do velikih propada napona i do 280 V, tj. 28%.

Zbog ovako visokih propada napona korisni momenat motora je  iznosio svega oko polovine nominalnog momenta, pa drobljenje duže traje, te pogon ne može da radi sa nominalnim kapacitetom. Zbog toga su povećani troškovi poslovanja, kao i računi za utrošenu električnu energiju.

Dodatno, veliki strujni udari stvaraju problem u lokalnoj distributivnoj mreži, te je elektrodistributivno preduzeće zatražilo smanjenje injekcije poremećaja u mrežu pod pretnjom isključenja sa mreže.

Stručni tim Avalon Partnersa je uspešno rešio problem, studija slučaja je u prilogu.

Ċ
nikola laketic,
Jun 25, 2017, 5:32 AM
Ċ
nikola laketic,
Nov 26, 2016, 11:25 PM
Comments