Objave‎ > ‎

Airpor City Beograd poboljšao kvalitet napona za svoje korisnike!

posted Oct 14, 2009, 11:16 PM by Michael Gibbs   [ updated Feb 9, 2010, 8:00 AM by nikola laketic ]
U okviru stalnih napora za održanjem visokog kvaliteta usluge, uprava Airport City Beograd je u saradnji sa Avalon Partners d.o.o. izvela projekat poboljšanja kvaliteta napona napajanja u svojim objektima.

Zbog velike koncentracije nelinearnih potrošača u objektima, kao što su računski centri, call centri, frekventni regulatori za HVAC, halogeno i fluo osvetljenje, itd... registrovano je pogoršanje kvaliteta napona napajanja (povećana izobličenja napona) i povećana potrošnja reaktivne energije. Posle izvršenih merenja i analize kvaliteta napona, izvedena je ugradnja filtera viših harmonika u trafostanicama svakog objekta. Na ovaj način postignut je dvostruki efekat: najveći deo struja viših harmonika (koji generišu nelinearni potrošači u objektima) je prigušen, a izobličenja napona su svedena ispod 2% što je izuzetan rezultat. Izobličenja u naponu napajanja su smanjena dva puta, a struje viših harmonika su snižene tri puta u odnosu na period pre rekonstrukcije.
Dodatni efekat je smanjenje troškova za utrošenu električnu energiju usled potpune kompenzacije reaktivne snage.
 
U okviru ovog projekta u trafo stanice ugrađeni su analizatori potrošnje električne energije i regulatori vršne snage. Ovi uređaji povezani su na postojeći BMS sistem i koriste se za limitiranje vršne snage objekata u cilju smanjenja troškova.
Comments