Objave‎ > ‎

Elektroenergetska efikasnost Hotela Continental

posted Oct 14, 2009, 11:11 PM by Unknown user   [ updated Mar 27, 2010, 3:58 AM by nikola laketic ]

Avalon Partners je izveo projekat rekonstrukcije opreme za kompenzaciju reaktivne snage i implementaciju sistema za praćenje troškova električne energije u glavnoj trafo stanici hotela Contitnental. Naši stručnjaci su u rekordno kratkom roku i sa minimumom vremena isključenja transformatora izveli radove na demontaži starih kondenzatorsih baterija, i instaciju novih sa ekološkim dielektrikom proizvođača CIRCUTOR S.A.. Stare kondenzatorske baterije predate su na uništenje ovlašćenoj firmi za rukovanje opasnim otpadom. 

Istovremeno montirani su mrežni analizatori za praćenje potrošnje i kvaliteta električne energije na svim transformatorima. Analizatori su povezani u jedinstveni sistem za praćenje svih elektroenergetskih parametara uz pomoć namenskog softvera na serveru u kontrolnoj sobi. Ovaj sistem doprinosi i pouzdanosti rada trafo stanice, jer instalirani softver ukazuje na začetke mogućih poremećaja u napajanju (preopterećenje, nesimetrije, struja neutralnog provodnika,...).Na ovaj način služba održavanja hotela precizno prati potrošnju električne energije, donosi mere u cilju efikasnije potrošnje i optimizuje procedure i algoritme upravljanja složenom opremom u hotelu, čime se smanjuju troškovi el. energije bez ikakvog uticaja na komfor gostiju.  Comments