Objave‎ > ‎

LOHER ELEKTRO hibridni filtri viših harmonika

posted Feb 9, 2010, 8:01 AM by nikola laketic   [ updated Apr 2, 2010, 2:43 AM ]
Ispravljač DC motora mašine za balansiranje rotora vetrogeneratora stvara visoka izobličenja u naponu i struji, zbog čega čitava fabrika ima problema sa napajanjem osetljivih potrošača. Zbog ovih izobličenja bilo je nemoguće izvršiti kompenzaciju reaktivne snage klasičnim putem, te su i računi za struju bili visoki. Avalon Partners je izvršio merenja i analizu kvaliteta napona u pogonu i isprojektovao hibridni fitler viših harmonika. Po ugradnji filtra, došlo je do vidnog poboljšanja kvaliteta napona, tj. smanjenja sadržaja viših harmonika u mreži, a reaktivna snaga je u potpunosti kompenzovana. Na ovaj način Loher Elektro je ostvario dvostruku dobit, poboljšao je kvalitet napona napajanja i smanijo troškove po računu za utrošenu električnu energiju. Investicija u filter se isplatila u izuzetno kratkom roku. Pogledajte našu studiju slučaja.
Comments