Objave‎ > ‎

Knjaz Miloš - totalna kontrola troškova

posted Jan 23, 2010, 8:15 AM by nikola laketic   [ updated Mar 27, 2010, 3:38 AM ]
Knjaz Miloš je u svojoj fabrici u Aranđelovcu izvršio kompletnu racionalizaciju potrošnje električne energije uz pomoć stručnjaka iz preduzeća Avalon Partners.
 
Sve trafo stanice (ukupno šest) su opremljene opremom za filtersku kompenzaciju reaktivne snage. Od toga, u dve trafo stanice instalirana je oprema za brzu kompenzaciju tiristorskog tipa, kako bi se efikasno ispratio dinamički rad linija za punjenje PET boca. Kao rezultat ukupni faktor snage fabrike je dostigao 0.97, što je rezultovalo drastičnim smanjenjem računa za utrošenu električnu energiju i rasterećenjem trafo stanica. Ovo poslednje je omogućilo veću fleksibilnost u planiranju i raspoređivanju novih potrošača pri povećanju kapaciteta fabrike.
Od januara 2010. fabrika je u saradnji sa Avalon Partners započela radove na postavljanju i umrežavanju analizatora potrošnje el. energije po trafostanicama i pogonima fabrike. Ovaj sistem će biti nadziran od strane centralnog računara i u realnom vremenu će pratiti potrošnju električne enrgije po proizvodnim linijama. Sistem će pratiti i vršnu snagu fabrike i upravljaće dominantnim potrošačima kako bi se sprečilo probijanje vršne snage. 
 
Kao rezultat menadžment će dobiti informacije o učešću troškova električne energije po jedinici proizvoda, što će omogućiti efikasnije planiranje proizvodnje i sniženje troškova po jedinici proizvoda. Sa druge strane, služba održavanja će konstantno imati uvid u kvalitet napona u trafo stanicama, nivo opterećenja transformatora i kablova, kao i rano upozorenje na kvarove tipa preopterećenje, nesimetrija, sniženi napon, ispad osigurača, itd.... Softver koji analizatore je SCADA tipa i pored nadzora nad energetikom fabrike u realnom vremenu, obezbeđuje i automatizovano štampanje izveštaja o potrošnji električne energije po proizvodnim celinama na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou, dokumentovanje svih poremećaja u naponu napajanja, alarmiranje električara putem SMS-a, itd... Očekivano smanjenje vršne snage fabrike zbog primene ovog sistema je oko 15%, i samo po tom osnovu investicija u opremu i softver će se isplatiti kroz tri meseca od puštanja u rad.
Comments