Objave‎ > ‎

EUROPOLIS ultra brza kompenzacija linija za tačkasto zavarivanje

posted Feb 9, 2010, 8:01 AM by nikola laketic   [ updated Apr 2, 2010, 4:15 AM ]
Najpoznatija domaća fabrika za proizvodnju armaturne žice izvela je projekat smanjenja potrošnje reaktivne energije u saradnji sa Avalon Partners doo. U pogonu armaturne žice, dominantni potrošači su dve linije za tačkasto zavarivanje proizvođača Schlatter. Karakteristika ovih linija je izuzetno velika struja zavarivanja (1200 A) koja traje veoma kratko (100-200 ms) i ponavlja se u redovnim vremenskim intervalima (1-2 sec). Struja zavarivanja, sama po sebi, je izuzetno bogata višim harmonicima i kompenzacija reaktivne snage klasičnog tipa je kontraindikovana zbog nastanka rezonanse.

Avalon Partners je izvršio stručna merenja i analizu napona i struja, te projektovao i ugradio opremu za ultrabrzu filtersku kompenzaciju reaktivne snage. Rezonantna učestanost filterskih koraka je podešena tako da filtrira struje dominantnih harmonika, a istovremeno generiše reaktivnu snagu na osnovnoj učestanosti. Oprema je tiristorskog tipa zbog velike brzine reagovanja, tj. praktično trenutnog uključenja kompletne raspoložive reaktivne snage u trenutku kada glave za zavarivanje uspostave električni luk na armaturnoj žici. Podjednako važno je i praktično trenutno isključenje kompletne reaktivne snage opreme za kompenzaciju u trenutku kada se zavarivački strujni impuls ugasi. Zahvaljujući brzoj filterskoj kompenzaciji, oscilacije napona tokom zavarivačkog ciklusa su eliminisane, tj. napon električnog luka je stabilan i konstantan. Ovim je kvalitet zavarenog spoja značajno unapređen, a proizvodi fabrike Europolis su postali još bolji.

Ultra brza kompenzacija je izuzetno efikasan i jedini pouzdan način za filtriranje viših harmonika i kompenzaciju reaktivne snage u ekstremno brzo promenljivim pogonima. Pogledajte našu studiju slučaja.

Pogledajte video: struja u trafo stanici tokom rada mašine za armaturnu žicu. Ampermetri su trenutnog tipa tako da se oscilacije struje jako lepo primećuju. (NAPOMENA: ovaj video nije snimljen u TS Europolis)

YouTube VideoPogledajte video: promena napona u trafo stanici tokom rada mašine za armaturnu žicu. Ampermetri pokazuju srednju 15-minutnu vrednost struje, tako da se oscilacije struje ne vide. Zato je voltmetar trenutnog tipa.

Promena naponaComments