Naši klijenti

Više od 400 preduzeća iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine su naši klijenti. Osnovna delatnost naših klijenata je široka: fabrike teške industrije, livnice, površinski kopovi, rudnici, toplane, vodovodi, luke, kamenolomi, hemijska industrija, prehrambena industrija, poslovne zgrade, sportske dvorane, proizvodnja plastičnih folija i pretformi, proizvodnja armaturne žice i šavnih cevi, pilane, drobilane, .... Najveći broj naših klijenata napaja se iz jedne ili više sopstvenih trafo stanica 110, 35 ili 10 kV. U svakom od ovih preduzeća primenili smo postupke i opremu kojima je racionalizovana potrošnja električne energije i poboljšan kvalitet napona napajanja. Ovde su navedeni samo najpoznatiji naši klijenti:

https://sites.google.com/a/avalonpartners.biz/avalon-partners-under-construction/clients/holcim-logo-vector.png
   
   

Zainteresovani ste za racionalizaciju troškova?

Ukoliko ste zainteresovani da, na jednostavan način, razmotrite mogućnosti za racionalniju upotrebu električne energije u vašem preduzeću popunite upitnik u prilogu. Naši inženjeri će analizirati podatke, i u roku od nekoliko dana javićemo Vam se sa osnovnim predlogom. Sve dalje aktivnosti oko ugovaranja posla su potpuno besplatne. To obuhvata i stručna merenja kvaliteta napona, obima i dinamike potrošnje i ostalih relevantnih elektroenergetskih veličina u trafo stanici ili u pogonu. Mi naplaćujemo samo uspešno izvršenu racionalizaciju.

Imate probleme sa naponom napajanja?

Osetljiva oprema pregoreva, motori ne mogu da startuju, naizgled bezrazložno reaguje zaštita ili osigurači, kablovi se greju, resetuju se PLC-ovi, postoje velike oscilacije napona, tranzijenti napona i struja su veći nego što bi trebalo, nivo harmonika u mreži je visok,... Vreme je za ozbiljnu analizu kvaiteta električne energije u Vašem pogonu. Popunite upitnik u prilogu i opišite ukratko problem. Javićemo se u najkraćem roku da zajednički detaljno razmotrimo moguće dalje pravce rada i rešenja. Svaki problem iz oblasti kvaliteta električne energije je specifičan, i za nas predstavlja izazov da ga rešimo.

Ističemo:

  • HIP PETROHEMIJA - isporuka mrežnih analizatora i SCADA softvera za upravljanje elektroenergetskom mrežom Petrohemije.
  • Knjaz Miloš Aranđelovac - filterska kompenzacija reaktivne snage, sistem za praćenje i racionalizaciju troškova električne energije i vršne snage.
  • Valjaonica Bakra Sevojno - Mrežni analizatori kvaliteta električne energije, SCADA aplikacija za praćenje i upravljanje razvodnim postrojenjem 6 kV na 59 mernih mesta.
  • Airport City Beograd - filtriranje viših harmonika u naponu napajanja i stabilizacija naponskih prilika. Filterska kompenzacija reaktivne snage. Mrežni analizatori za praćenje potrošnje električne energije i ograničenje vršne snage.
  • Loher elektro - Hibridni filter 5. i 7. harmonika sa kompenzacijom reaktivne snage. Mrežni analizatori za praćenje potrošnje i kvaliteta električne energije.
  • Europolis - ultra brzo filtriranje i kompenzacija reaktivne snage linije za tačkasto zavarivanje armaturne žice. Struja zavarivanja je bogata višim harmonicima i na Europolisovim mašinama dostiže 1200 A i traje 200 ms. Zatak je uspešno rešen ;
  • Komercijalna banka Beograd - s obzirom na osetljive potrošače i visok THD napona u poslovnoj zgradi, klasična kompenzacija nije dolazila u obzir. Uspešno je realizovana filterska kompenzacija reaktivne snage zbog stabilizacije napona napajanja i smanjenja troškova el. energije. 
Subpages (1): Calculator
Ċ
nikola laketic,
Feb 9, 2010, 8:44 AM
Comments