Zašto Avalon Partners! 


Avalon Partners je vodeća domaća firma u oblasti elektroenergetske efikasnosti. Objedinili smo najkompletniji portfelj usluga i opreme na polju upravljanja potrošnjom el. energije, racionalizacije potrošnje električne energije i kvaliteta napona napajanja. Stručno i pouzdano izvodimo poslove iz oblasti ugradnje i eksploatacije energetske opreme, filtera viših harmonika, kompenzacije reaktivne snage, ograničenja vršne snage, analize kvaliteta napona, rešavanje problema sa poremećajima u napajanju i kvarovima opreme, upravljanje troškovima električne energije, sisteme za nadzor stanja i upravljanje elektroenergetskim postrojenjima.

Na tržištu smo prisutni već 25 godina i izveli smo preko 800 projekata iz oblasti elektroenergetske efikasnosti. Kroz ove aktivnosti naši komitenti su do sada uštedeli više od 25.000.000 eur. Zbog ovih ušteda, u šali našu referenc listu nazvamo klub milionera. Pozivamo Vas da se i vi pridružite ovom klubu.

Naš stručni tim je iskusan, obrazovan i sposoban da reši i najkomplikovanije probleme u praksi. Tehnička rešenja koja isporučujemo su visoko pouzdana, efikasna i dugotrajna. Mi ne pravimo kompromise sa kvalitetom. Naš cilj je da vaše račune za električnu energiju smanjimo, poboljšamo kvalitet napona u vašem objektu, a da se ta investicija isplati za manje od godinu dana!

Naše iskustvo govori! 


Naše iskustvo pokazuje da se investicije u smanjenje gubitaka i racionalizaciju potrošnje električne energije isplate za manje od godinu dana. U vreme krize i opšte tendencije smanjenja troškova poslovanja, teško je pronaći uštedu sa većim efektima i kraćim rokom otplate. Čak i najjednostavnije aktivnosti na racionalizaciji mogu umanjiti račun za utrošenu električnu energiju za oko 10-15%. Primenom svih mera racionalizacije moguće je ostvariti uštede od oko 25-30%. U praksi su moguće i veće uštede, ali tada se po pravilu radi o specijalnim slučajevima: specifična oprema tj. tehnologija rada, specifični slučajevi neracionalnog rada, itd...

Pod racionalizacijom troškova ne podrazumevamo samo umanjenje računa za utrošenu električnu energiju. Značajne uštede stvaraju se i poboljšanjem kvaliteta napona napajanja, smanjenjem nivoa harmonika u mreži, ograničenjem uticaja tranzijenata u naponu, itd... Ove pojave nisu očigledne ali mogu značajno uticati na troškove proizvodnje usled ispada opreme, nepredviđenih kvarova, zastoja, lošeg kvaliteta proizvoda...

Pored smanjenja troškova električne energije, rezultat racionalizacije je i oslobađanje kapaciteta energetskih transformatora, vodova i kablova. Ova spredna pojava često se pokazuje kao izuzetno isplativa zbog eliminacije troškova u proširenje kapaciteta energetske opreme i prenosnih vodova.
Novosti

 • Efekti povećanog harmonijskog izobličenja napona i struja U modernim industrijskim pogonima sve je veća upotreba energetske elektronike i frekventno regulisanih pogona, a sa time su i sve veća harmonijska izobličenja napona i struja. U prilogu objavljujemo tehnički ...
  Posted Nov 26, 2016, 11:52 PM by nikola laketic
 • Kompenzacija reaktivne snage površinskog kopa Na površinskom kopu rudnika bakra radi veći broj bagera koji se napajaju iz trafo stanice TS 35/6 kV. Zbog prirode posla opterećenje pogonskih agregata bagera je veoma dinamično, a ...
  Posted Jun 25, 2017, 5:34 AM by nikola laketic
 • Rešen problem propada napona    U pogonu za proizvodnju peleta radi linija drobilice 500 kW, 0.4 kV. Režim rada je takav da se drobilica hrani linijom za dopremu debala i čeljust drobilice u nekoliko ...
  Posted Jun 25, 2017, 5:32 AM by nikola laketic
 • Površinski kopovi JP RB Kolubara JP RB Kolubara smo isporučili i pustili u rad vrhunski sistem za praćenje kvaliteta napona i poremećaja u mreži 110/35 kV. Sistem se sastoji od 5 mrežnih analizatora tipa ...
  Posted Feb 14, 2010, 6:00 AM by nikola laketic
 • Valjaonica Bakra Sevojno Valjaonica Bakra Sevojno pustila je u rad sistem za nadzor i kontrolu troškova električne energije u mreži 110/6 kV.  Sistem je baziran na mrežnim analizatorima proizvođača CIRCUTOR i softveru ...
  Posted Apr 6, 2010, 11:08 AM by nikola laketic
Showing posts 1 - 5 of 11. View more »